Privacy beleid Duratech

Uw privacy is voor ons van groot belang. Dit privacy beleid legt uit hoe we informatie over u verzamelen, gebruiken en beschermen wanneer u onze website bezoekt en gebruikt.  

Voor vragen over deze privacyverklaring en ons algemene beleid kunt u altijd contact opnemen met Voor vragen die verder gaan dan een gewoon verzoek om informatie kunnen wij u vragen om u te identificeren, zodat wij er zeker van kunnen zijn dat wij de gevraagde informatie en gegevens aan de juiste persoon verstrekken.

Propulsion Systems (hierna soms ook aangeduid als “vennootschap” of “wij”), gevestigd te Dooren 72, 1785 Merchtem is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacy beleid.  

1. GEBRUIK VAN DE WEBSITE

De website heeft tot doel u bekend te maken met de door ons aangeboden producten en diensten. De gegevens op deze website zijn dan ook zo zorgvuldig, begrijpelijk en volledig mogelijk opgesteld, op basis van onze huidige kennis. Desondanks kan het voorkomen, ondanks onze inspanningen, dat de informatie niet meer volledig, juist, nauwkeurig of actueel is.

Deze website geeft algemene informatie, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Om specifiek of persoonlijk advies te verkrijgen, dient u contact met ons op te nemen via het hierboven vermelde e-mailadres.

Duratech kan niet garanderen dat haar website nooit onderbroken zal worden of niet door andere technische problemen kan worden getroffen. Duratech kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de website of van de op of via de website ter beschikking gestelde informatie. Dit geldt zonder enige beperking.

2. ALGEMENE DATAVERWERKING / PRIVACY POLICY

Wie verwerkt jouw gegevens?

De verantwoordelijke voor de verwerking is PROSY BV, met volledige naam Propulsion Systems en commerciële naam Duratech, met ondernemingsnummer BE 0478.198.221 en vestiging te Dooren 72, 1785 Merchtem, België.  

Wanneer en voor welke doeleinden verzamelt en verwerkt Propulsion Systems gegevens?

Propulsion Systems verzamelt en verwerkt gegevens over u wanneer u als klant een beroep doet op onze diensten (het verzamelen, verwerken, analyseren, schematiseren, visualiseren van gegevens; het rapporteren van bevindingen; het aanbevelen van verbeteringen, aanpassingen, initiatieven; het aanbieden van goederen die nuttig kunnen zijn voor de bovengenoemde diensten, etc.) of wanneer u op een andere manier contact met ons opneemt. Deze activiteiten vatten wij samen onder de noemer "relatiebeheer" en zij hebben met name betrekking op de uitvoering van de projecten en/of diensten waarover wij met u een overeenkomst hebben.  

Indien verzamelde gegevens die persoonsgegevens kunnen bevatten, worden gebruikt om de dienstverlening te verbeteren of voor vergelijking met andere gegevens (ook van derden) voor analytische doeleinden, zullen deze persoonsgegevens steeds voldoende worden geanonimiseerd zodat ze niet aan één of meer personen kunnen worden gekoppeld.

Indien u leverancier bent, verwerken wij uw gegevens of die van uw contactpersonen in het kader van de levering van producten of diensten, voor het generieke doel van "leveranciersadministratie". In dat geval is het ook mogelijk dat wij, indien noodzakelijk, uw gegevens opnemen in onze interne planning, samen met de gegevens van onze eigen medewerkers.

Verder verwerken wij uw gegevens, als klant of als leverancier, bij het opstellen van facturen en andere boekhoudkundige documenten. Dit vormt het "boekhoudkundige" doel.

In sommige gevallen verwerken wij uw gegevens ook, als prospect, d.w.z. een persoon die nog geen contact of contract met ons heeft, met de bedoeling om u onze diensten voor te stellen (direct marketing).

Daarbij kunnen wij ook contact met u opnemen om u informatie te verstrekken over de producten en diensten die worden aangeboden door andere ondernemingen van de groep waartoe Propulsion Systems behoort (indien van toepassing) en waarvan op verzoek een overzicht kan worden verkregen via info@duratech.be Indien u dergelijke informatie niet wenst, zullen wij deze op eerste verzoek stopzetten.

Tenslotte kan het zijn dat wij gegevens over u verwerken omdat dat voor onze activiteiten van belang is of kan zijn, bijvoorbeeld om een beroep te kunnen doen op uw advies of diensten. Wij omschrijven deze activiteiten als "communicatie" of "public relations".

Welke gegevens zal Propulsion Systems verzamelen en verwerken?

Propulsion Systems BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze website en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:  

 • Voor- en achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Demografische gegevens
 • Gegevens van uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaattype

Met welk doel en op welke basis verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken uw gegevens voor de volgende doelen:

 • Contact opnemen nadat u ons contactformulier invult om uw vraag te behandelen.  
 • Analyseren van het (geanonimiseerd) gebruikersgedrag op onze website met als doel de website te verbeteren en optimaliseren in de toekomst.  

Hoelang worden persoonsgegevens bewaard

Propulsion Systems bv bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij bewaren gegevens, relevant aan het bieden van een optimale klantenservice, tot 2 jaar. Indien er een frequent samenwerkingsverband ontstaat houden wij deze informatie zo lang bij als nodig om correct onze services uit te voeren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Propulsion Systems bv verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Disclaimer

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@duratech.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Contactgegevens

Propulsion Systems BV

Dooren 72

B-1785 Merchtem

BE0478.198.221

T: +32 (0)2 461 02 53

info@duratech.be